Com va dir Paul Harris: * Té una passió permanent per la veritat i un amor persistent pels seus semblants ?* + [IMATGE] by VaVe…

M’agradaria compartir la definició que fa un autor desconegut sobre la veritat i que diu així: “La veritat sempre es va considerar com un valor ètic, ja que dóna sentit al respecte davant els altres homes, davant una societat, davant un mateix. És el pilar bàsic on s’orienta la consciència moral i abraça la confiança…