ESTATUTS: Agrupació Rotaria “ROTARIS PER L’AVANÇ DE LA CULTURA LLATINA” .

ARTICLE I – NOM: El nom d’aquesta Agrupació Rotària serà: “ROTARIS PER L’AVANÇ DE LA CULTURA LLATINA”. Secció 1.1– Aquesta Agrupació serà coneguda també com a: Rotaris Llatins. ARTICLE II – OBJECTIU: Secció 2.1– L’objectiu d’aquesta Agrupació Rotària és conformar un grup de persones afins a l’herència cultural llatina que siguin membres de Rotary, que…