El 26 de gener se celebra el dia mundial de l’educació ambiental, això té el seu origen a la conferència d’Estocolm 1972 on ja es mostrava preocupació mundial per les greus condicionals ambientals del món, posteriorment durant el Seminari Internacional d’Educació Ambiental a Belgrad 1975 atorga a l’educació importància cabdal en els processos de canvi.

L’Educació Ambiental busca conscienciar la població i permetre’l identificar-se amb la problemàtica ambiental. Així mateix, busca establir la relació respecte a l’impacte de les activitats humanes en el medi ambient i la salut humana, atès que es preocupa a promoure una relació harmoniosa a través del desenvolupament sostenible, per tal de garantir un ambient de qualitat a les generacions actuals. i venidores.

Leave a Reply