Arch. C. Klumph (PRI 1916/17) (Padre de la Fundación Rotaria)

Aquest pensament no són paraules que sense més passen de llarg.. sinó que se’ns queden gravades com a forma de vida.

Recordem com Rabindranath Tagore, premi Nobel de literatura deia: “vaig dormir i vaig somiar que la vida era alegria. vaig despertar i vaig veure que la vida era servei. vaig servir i vaig descobrir que al servei es troba l’alegria”.

I quanta veritat.. el servei és un camí a una felicitat no només en qui repercuteix sinó interior.. emocional.

I no és tan difícil… la paraula Servei s’escriu amb S de senzillesa.

Les coses petites i insignificants poden ser de molt valor per a altres persones. L’actitud envers els altres pot omplir de joia les persones que ens envolten, paraules amables, un somriure, una abraçada, una mirada d’empatia, ser amables i servicials, és l’amor que es reflecteix en la nostra actitud envers els altres.

I encara arriba més cim aquesta felicitat quan els nostres actes de servei al proïsme, s’emprenen sense condicions, sense esperar a canvi més recompensa que el mateix lliurament.

És el fet de saber-se útil i capaç de donar alegria als altres, cosa que proporciona un benestar profund i perdurable.

Rotary ens obre aquest camí .. no pot ser més increïble .. i assolible .. a les avingudes de servei tenim tant a desenvolupar … en les finalitats i objectius .. però pensarem amb la senzillesa del que emociona .. Rotary és en si felicitat, perquè a nosaltres els rotaris, ens coneixen pels nostres actes i aquests van carregats d’un secret a veus .. COR .

Ets Rotari verdaderament ? … doncs Somriu

Vanessa Ortiz de Zárate (VaVe)

RC San Pedro Alcántara . Districte 2203

Leave a Reply