“El sorgir RotaLatino”: naixement i creixement. Per Leticia Parra, Guillem Sáez i Manuel Ruiz

Per tal d’aconseguir un testimoni que perduri sobre el naixement de la nostra Agrupació Rotària per l’Avanç de la Cultura Llatina; els aquí participants ens trobem recordant els primers missatges que van circular entre els que, convençuts, treballarem per aconseguir l’autorització i reconeixement de Rotary International. Reprenent el que ens diu Rotary, els Rotaris que…