ESTATUTS…

ESTATUTS de l’Agrupació Rotària «ROTARIS PER L’AVANÇ DE LA CULTURA LLATINA» ARTICLE_1– NOM: El nom d’aquesta Agrupació Rotària serà: «ROTARIS PER L’AVANÇ DE LA CULTURA LLATINA». Secció1.1. Aquesta Agrupació serà també coneguda com:Rotaris Llatins. ARTICLE_2– OBJECTIU: Secció 2.1. L’objectiu d’aquesta Agrupació Rotària és conformar un grup de persones afins a l’herència cultural llatina que siguin…